Αυτή η τοποθεσία web χρησιμοποιεί cookies. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια τοποθεσία web, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες ταυτοποιούν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της τοποθεσίας web. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτήν την τοποθεσία web, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετούμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας. X

Select your Country and Language

Αυτή η τοποθεσία web χρησιμοποιεί cookies. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια τοποθεσία web, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες ταυτοποιούν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της τοποθεσίας web. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτήν την τοποθεσία web, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετούμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας.

Παρουσιάζοντας την εξέταση Oncotype DX®

Η εξέταση καρκίνου του μαστού Oncotype DX® είναι μια πολυγονιδιακή διαγνωστική εξέταση η οποία προσδιορίζει τον ατομικό κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου στο διηθητικό καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου και αναγνωρίζει ασθενείς με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, πιθανότητα οφέλους, και ασθενείς με σημαντική πιθανότητα οφέλους από τη χημειοθεραπεία. Η εξέταση Oncotype DX® αποκαλύπτει την υποκείμενη βιολογία του όγκου βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία.

Τι είναι η εξέταση καρκίνου του μαστού Oncotype DX®;

Onoctype DX

Η εξέταση Oncotype DX® αναλύει τη δραστηριότητα 21 γονιδίων από τον όγκο καρκίνου του μαστού παρέχοντας ένα εξατομικευμένο αποτέλεσμα Recurrence Score®, το οποίο είναι μοναδικό για τη βιολογία του καρκίνου της ασθενούς.

Χρήση της εξέτασης
Get Tested

Η εξέταση Oncotype DX® πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το όφελος από τη χημειοθεραπεία για μια ασθενή είναι αβέβαιο. Η εξέταση αυξάνει τη σιγουριά τόσο της ασθενούς όσο και του γιατρού της σχετικά με τις επιλογές θεραπείας.

Πόροι
Επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση Oncotype DX®, την ορολογία που σχετίζεται με τον καρκίνο και συχνές ερωτήσεις.